Tea Shelf fncombo

Dragon Well

Long Jing

Green

🛒⭐⭐⭐⭐⭐
 • 📅
  Season: 23rd March 2019
 • 🌱
  Cultivar: Qun Ti Zhong
 • 🌏
  Origin: Shaoxing, Zhejiang, China

Brewing Instructions

 • Western
 • Gong Fu
 • Amount1g
 • Temperature80° C
 • Infusions2
 • Infusion Time2 min base, +1 min per extra
1st infusion2 min

Eastern Beauty

Dong Fang Mei Ren

Oolong

⭐⭐⭐⭐⭐
 • 📅
  Season: 2015
 • 🌱
  Cultivar: Chin Xin
 • 🌏
  Origin: Hsinchu, Taiwan

Brewing Instructions

 • Western
 • Gong Fu
 • Amount1g
 • Temperature90° C
 • Infusions4
 • Infusion Time2 min base, +30 sec per extra
1st infusion2 min

Lotus Leaf

He Ye

Tisane

🛒⭐⭐⭐⭐⭐
 • 📅
  Season:
 • 🌿
  Plant: Folium Nelumbinis
 • 🌏
  Origin: Henan, China

Brewing Instructions

 • Tisane
 • Amount3g
 • Temperature90° C
 • Infusions5
 • Infusion Time2 min base, +30 sec per extra
1st infusion2 min

White Hair Silver Needle

Bai Hao Yin Zhen

White

🛒⭐⭐⭐⭐⭐
 • 📅
  Season: 19th March 2017
 • 🌱
  Cultivar: Da Bai
 • 🌏
  Origin: Songyang, Zhejiang, China

Brewing Instructions

 • Western
 • Gong Fu
 • Amount1g
 • Temperature80° C
 • Infusions3
 • Infusion Time3 min base, +30 sec per extra
1st infusion3 min

White Peony - Fine Pluck

Fuding Bai Mu Dan

White

🛒⭐⭐⭐⭐⭐
 • 📅
  Season: March 2019
 • 🌱
  Cultivar: Fuding Da Bai
 • 🌏
  Origin: Fuding, Fujian, China

Brewing Instructions

 • Western
 • Gong Fu
 • Amount0.5g
 • Temperature85° C
 • Infusions5
 • Infusion Time2 min base, +30 sec per extra
1st infusion2 min

White Peony - Open Pluck

Bai Mu Dan

White

🛒⭐⭐⭐⭐⭐
 • 📅
  Season: April 2019
 • 🌱
  Cultivar: Fuding Da Bai
 • 🌏
  Origin: Fuding, Fujian, China

Brewing Instructions

 • Western
 • Gong Fu
 • Amount0.5g
 • Temperature85° C
 • Infusions5
 • Infusion Time2 min base, +30 sec per extra
1st infusion2 min

Amber Gaba Oolong

Oolong

🛒⭐⭐⭐⭐
 • 📅
  Season: Spring 2016
 • 🌱
  Cultivar: Chin Xin
 • 🌏
  Origin: Alishan, Chiayi, Taiwan

Brewing Instructions

 • Western
 • Gong Fu
 • Amount1g
 • Temperature99° C
 • Infusions3
 • Infusion Time2 min base, +30 sec per extra
1st infusion2 min

Fukamushi Saeakari Sencha

Green

🛒⭐⭐⭐⭐
 • 📅
  Season: April 2019
 • 🌱
  Cultivar: Saeakari
 • 🌏
  Origin: Kirishima, Kagoshima, Japan

Brewing Instructions

 • Western
 • Gong Fu
 • Amount1g
 • Temperature70° C
 • Infusions2
 • Infusion Time2 min base, +30 sec per extra
1st infusion2 min

Green Snail Spring

Bi Luo Chun

Green

🛒⭐⭐⭐⭐
 • 📅
  Season: 27th March 2017
 • 🌱
  Cultivar: Dong Ting Qunti
 • 🌏
  Origin: Dong Ting, Jiangsu, China

Brewing Instructions

 • Western
 • Gong Fu
 • Amount0.5g
 • Temperature80° C
 • Infusions2
 • Infusion Time2 min base, +1 min per extra
1st infusion2 min

Iron Goddess

Zheng Wei Tie Guan Yin

Oolong

🛒⭐⭐⭐⭐
 • 📅
  Season: April 2019
 • 🌱
  Cultivar: Guan Yin
 • 🌏
  Origin: Xiping, Fujian, China

Brewing Instructions

 • Western
 • Gong Fu
 • Amount1g
 • Temperature99° C
 • Infusions3
 • Infusion Time2 min base, +30 sec per extra
1st infusion2 min

Jasmine Jade Oolong

Mo Li Wu Long

Oolong

🛒⭐⭐⭐⭐
 • 📅
  Season: 28th April 2017
 • 🌱
  Cultivar: Huang Dan
 • 🌏
  Origin: Jingu, Fujian, China

Brewing Instructions

 • Western
 • Gong Fu
 • Amount1g
 • Temperature99° C
 • Infusions3
 • Infusion Time2 min base, +30 sec per extra
1st infusion2 min

Kanaya Midori Sencha

Green

🛒⭐⭐⭐⭐
 • 📅
  Season: Shincha 2017
 • 🌱
  Cultivar: Kanaya Midori
 • 🌏
  Origin: Kirishima, Kagoshima, Japan

Brewing Instructions

 • Western
 • Gong Fu
 • Amount1g
 • Temperature75° C
 • Infusions2
 • Infusion Time2 min base, +20 sec per extra
1st infusion2 min

Kirishima Zairai Sencha

Green

🛒⭐⭐⭐⭐
 • 📅
  Season: Shincha 2018
 • 🌱
  Cultivar: Zairai
 • 🌏
  Origin: Kirishima, Kagoshima, Japan

Brewing Instructions

 • Western
 • Gong Fu
 • Amount1g
 • Temperature80° C
 • Infusions2
 • Infusion Time2 min base, +20 sec per extra
1st infusion2 min

Lincang Ripe Pu-erh

Pu-erh

🛒⭐⭐⭐⭐
 • 📅
  Season: Spring 2012
 • 🌱
  Cultivar:
 • 🌏
  Origin: Lincang, Yunnan, China

Brewing Instructions

 • Western
 • Gong Fu
 • Amount1g
 • Temperature99° C
 • Infusions5
 • Infusion Time2 min base, +30 sec per extra
1st infusion2 min

Milk Fragrant Golden Daylily

Nai Xiang Jin Xuan

Oolong

⭐⭐⭐⭐
 • 📅
  Season: 2015
 • 🌱
  Cultivar:
 • 🌏
  Origin: Taiwan

Brewing Instructions

 • Western
 • Gong Fu
 • Amount1g
 • Temperature99° C
 • Infusions5
 • Infusion Time2 min base, +30 sec per extra
1st infusion2 min

Yame Gyokuro

Green

🛒⭐⭐⭐⭐
 • 📅
  Season: Shincha 2017
 • 🌱
  Cultivar: Yabukita
 • 🌏
  Origin: Yame, Fukuoka, Japan

Brewing Instructions

 • Gong Fu
 • Amount4.5g
 • Temperature60° C
 • Infusions5
 • Infusion Time2 min base, +30 sec per extra
1st infusion2 min

Yellow Mountain Fur Peak

Huang Shan Mao Feng

Green

🛒⭐⭐⭐⭐
 • 📅
  Season: 23rd April 2017
 • 🌱
  Cultivar:
 • 🌏
  Origin: Xiuning, Anhui, China

Brewing Instructions

 • Western
 • Gong Fu
 • Amount1g
 • Temperature85° C
 • Infusions2
 • Infusion Time3 min base, +1 min per extra
1st infusion3 min

Yunnan Raw Pu-erh

Pu-erh

🛒⭐⭐⭐⭐
 • 📅
  Season: 2013/2014
 • 🌱
  Cultivar:
 • 🌏
  Origin: Yunnan, China

Brewing Instructions

 • Western
 • Gong Fu
 • Amount1g
 • Temperature99° C
 • Infusions5
 • Infusion Time2 min base, +30 sec per extra
1st infusion2 min

Black Rose

Black

🛒⭐⭐⭐
 • 📅
  Season: April 2017
 • 🌱
  Cultivar: Zheng He
 • 🌏
  Origin: Wuyi, Fujian, China

Brewing Instructions

 • Western
 • Gong Fu
 • Amount1g
 • Temperature90° C
 • Infusions4
 • Infusion Time2 min base, +1 min per extra
1st infusion2 min

Cloud and Mist

Yun Wu

Green

🛒⭐⭐⭐
 • 📅
  Season: 15th April 2017
 • 🌱
  Cultivar: Xiao Ye
 • 🌏
  Origin: Yu Yuan, Zhejiang, China

Brewing Instructions

 • Western
 • Gong Fu
 • Amount0.5g
 • Temperature80° C
 • Infusions3
 • Infusion Time2 min base, +30 sec per extra
1st infusion2 min

Fireweed Leaf

Ivan Chai

Tisane

⭐⭐⭐
 • 📅
  Season:
 • 🌿
  Plant: Chamaenerion Angustifolium
 • 🌏
  Origin: Russia

Brewing Instructions

 • Tisane
 • Amount3g
 • Temperature90° C
 • Infusions3
 • Infusion Time3 min base, +2 min per extra
1st infusion3 min

Ginkgo Leaf

Yin Xing Ye

Tisane

⭐⭐⭐
 • 📅
  Season: Spring 2017
 • 🌿
  Plant: Ginkgo Biloba
 • 🌏
  Origin: Tian Mu, Zhejiang, China

Brewing Instructions

 • Western
 • Gong Fu
 • Amount0.3g
 • Temperature99° C
 • Infusions2
 • Infusion Time2 min base, +30 sec per extra
1st infusion2 min

Keemun

Qimen Hao Ya

Black

🛒⭐⭐⭐
 • 📅
  Season: Spring 2017
 • 🌱
  Cultivar: Zu Ye Zhong
 • 🌏
  Origin: Mingzhou, Anhui, China

Brewing Instructions

 • Western
 • Gong Fu
 • Amount1g
 • Temperature90° C
 • Infusions3
 • Infusion Time2 min base, +1 min per extra
1st infusion2 min

White Blossom

Jasmine Yin Zhen and Chrysanthemum

Blend

🛒⭐⭐
 • 📅
  Season: Various
 • 🌱
  Cultivar: Various
 • 🌏
  Origin: Various

Brewing Instructions

 • Western
 • Gong Fu
 • Amount0.5g
 • Temperature80° C
 • Infusions3
 • Infusion Time3 min base, +30 sec per extra
1st infusion3 min

Uji Genmai Matcha

Green

 • 📅
  Season:
 • 🌱
  Cultivar:
 • 🌏
  Origin: Uji, Kyoto, Japan

Brewing Instructions

 • Western
 • Gong Fu
 • Amount1g
 • Temperature80° C
 • Infusions2
 • Infusion Time2 min base, +30 sec per extra
1st infusion2 min

Oku Yutaka Sencha

Green

🛒Unrated
 • 📅
  Season: Shincha 2015
 • 🌱
  Cultivar: Oku Yutaka
 • 🌏
  Origin: Shizuoka, Japan

Brewing Instructions

 • Western
 • Gong Fu
 • Amount1g
 • Temperature75° C
 • Infusions2
 • Infusion Time2 min base, +20 sec per extra
1st infusion2 min

Sae Midori Sencha

Green

🛒Unrated
 • 📅
  Season: Shincha 2014
 • 🌱
  Cultivar: Sae Midori
 • 🌏
  Origin: Kirishima, Kagoshima, Japan

Brewing Instructions

 • Western
 • Gong Fu
 • Amount1g
 • Temperature80° C
 • Infusions2
 • Infusion Time2 min base, +20 sec per extra
1st infusion2 min

Uji Asamushi Aio Sencha

Green

🛒Unrated
 • 📅
  Season: Shincha 2015
 • 🌱
  Cultivar: Oku Midori, Yabukita
 • 🌏
  Origin: Uji, Kyoto, Japan

Brewing Instructions

 • Western
 • Gong Fu
 • Amount1g
 • Temperature75° C
 • Infusions2
 • Infusion Time2 min base, +20 sec per extra
1st infusion2 min

Uji Miyabi Sencha

Green

🛒Unrated
 • 📅
  Season: Shincha 2014
 • 🌱
  Cultivar: Blend
 • 🌏
  Origin: Uji, Kyoto, Japan

Brewing Instructions

 • Western
 • Gong Fu
 • Amount1g
 • Temperature80° C
 • Infusions2
 • Infusion Time2 min base, +20 sec per extra
1st infusion2 min